Home

Grafisk manual bilder

Grafisk manual Visa/dölj undermeny för Grafisk manual. Logotyp. Färger. Typografi. Grafik. Bilder. Applikationer. Namnhantering. Nyheter. gärna i kombination med typografi eller andra grafiska element. Svartvita bilder är endast tillåtna i särskilda fall där det är motiverat och kontexten kräver det Bilder med rörelse och energi i. Aktiva bilder förmedlar driv och utveckling och ger en känsla av att här händer det mycket. Bilden är från de årliga Huddingedagarna i Sjödalsparken. Mänskligt och naturligt. Fotograf: Maja Brand. Bilder på människor, möten, blickar och känslor Logotyper och bilder / Grafisk manual; Grafisk manual. Högskolans grafiska manual är främst till för den som jobbar med grafisk produktion. Kontakta avdelningen Kommunikation om du själv ska skapa grafiskt material. Typsnittet Harriet och Gesta som omnämns i manualen finns inte installerat på alla datorer

Trafikverkets grafiska profil. Vi gör Sverige närmare Öppna; Grafisk manual Stäng. Byggskyltar Logotyp EU-logotyp Färger Typografi Tabeller och diagram Illustrationer Bilder Layout Flaggor Fordon Avsändare och tryckort Mallar Kartprofi Du är här: Hem / Nyheter och press / Grafisk manual för tryck / Bilder och illustrationer Samspelar inte dekorelement och bild så väljer vi en annan bild. I de fall vi vill lägga en bild över hela omslagets framsida tar vi alltid hjälp av formgivare och följer policyn för logotypens användning i samspel med bildpolicyn Grafisk manual VERSION 2 · JUNI 2016. 1 L som i Liberalerna Mallar, bilder och logotypfiler hittar du på Insidan. Välj Filer, därefter Liberalernas Riksorganisation och Grafisk profil. Liberalernas bildarkiv med blåklintsfoton, press-bilder samt logotypen för digitalt bruk finns p Grafisk manual Linköpings universitet 1.6 2020 12 INNEHÅLL Logotypen Logotypen ska alltid omges av en friyta motsvarande minst bredden på l. Friyta För att logotypen ska synas tydligt ska den alltid ha viss marginal till intilliggande bilder, texter med mera. Anvisningarna här anger minsta friyta; den får gärna vara större. De En grafisk manual är i första hand ett redskap, som en kokbok, som hjälper företaget att hantera de grafiska element som ingår i den grafiska profilen på ett förutbestämt och korrekt sätt. Med hjälp av en grafisk manual ska människor utan kunskaper inom grafisk design kunna följa de regler som finns för att den grafiska profilen ska hanteras på ett acceptabelt sätt

Bilder gammal - Uppsal

Bilder - Huddinge kommu

Vi vill att alla som kommer i kontakt med oss ska få en enhetlig och tydlig bild av Almi. Denna manual innehåller riktlinjer kring följande: Logotyp Färger Typografi Bilder Grafiska element Informationsgrafik 3 7 11 13 17 20 2. Modervarumärke Almi 3 Negativ logotyp Färg logotyp Om flera grafiska element ska placeras tillsammans i. HotScreens grafiska manual beskriver olika byggstenar (logotyp, typsnitt, färg och form m.m.) med tillhörande riktlinjer och praktiska anvisningar. Vi har ett ansvar att följa dessa om vi vill nå önskad effekt: en tydlig och sammanhållen bild samt gemensam identitet av företaget Du behöver Flash Player 10 och JavaScript aktiverat för att kunna uppleva Nacka Kommuns grafiska manual.Flash Player 10 och JavaScript aktiverat för att kunna uppleva Nacka Kommuns grafiska manual

Hjälmare kanal - Upplev Sveriges äldsta farbara kanal

16 PRO GRAFISK MANUAL PRO GRAFISK MANUAL 17 Exempel på bilder. Gra k (endast PRO:s riksorganisation).,PDWHULDOVRP produceras centralt G\NHUGHWLEODQGXSS pratbubblor RFK tonplattor LR OLNDIlUJHU 3UDWEXEEORUQDDQYlQGVI|UDWWSnNDOODOlVDUHQVLQWUHV V GRAFISK MANUAL / FÄRGER / FÄRGER MED TRANSPARENS • Bilden ska uttrycka något och skapa en känsla. Vi undviker enkla associationer som bilder på saker. • Bilden berättar en historia och därför har vi ofta en bildtext kopplat till bilden. • Vi använder inte frilagda bilder Denna grafiska manual visar Bokmässans visuella iden - titet. Den som tar del av information i olika kanaler ska kunna känna igen Bokmässan i uttryck, färger, typsnitt intresse visas genom bilder med många besökare, t ex svep över mässhallarna där det tydligt framgår att Bokmässan även har många utställare Grafisk manual Version 1.0 Sida 2 Om den grafiska profilen 3 Kommunicera jämlikt 4 LOGOTYP5 Vår logotyp 6 Riktlinjer för logotypens användning 8 Logotypens placering 9 MSB:s undervarumärken 10 FÄRGER11 Vår färgpalett 12 Färgtoner 13 Diagramfärger 14 TYPSNITT15 Våra typsnitt och dess användning 16 BILDER 18 GRAFISKA ELEMENT 1

Grafisk manual - Högskolan i Borås - Högskolan i Borå

 1. Bilden av Lunds universitet påverkas av hur vi kommunicerar med vår omvärld. Den grafiska profilen är ett viktigt redskap i kommunikationsarbetet. Den hjälper oss alla att på ett tydligt och enhetligt sätt berätta om vårt universitet och vad vårt varumärke står för. På dessa sidor hittar du regler och praktiska tips för hur du använder universitetets grafiska profil i olika.
 2. En grafisk manual är ett redskap som hjälper företag att hantera de grafiska element som ingår i den grafisk profilen på ett enhetligt och korrekt sätt. Bilderna har mer fokus på färg, karaktärer och personlighet, för att förmedla känslan av hur det faktiskt är på skolan och hur man även vill att det ska vara
 3. På röriga bakgrunder eller i bilder så används en vit platta bakom logotypen. Den kan vara rektangulär eller cirkulär. Notera frizonen som krävs för logotypen (se sid 6). 4 Grafisk manual www.astmaoallergiforbundet.s

Grafisk manual - Trafikverke

 1. I vår grafiska manual beskrivs profilens olika delar. Den innehåller regler för hur logotyp, typsnitt, färger och grafiska element ska användas. Manualen visar även hur vår design ser ut och hur den ska tillämpas i olika kanaler och material
 2. Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta vilka vi är och hur vi gör. Här förklarar vi vår identitet och allt den betyder och omfattar. IDENTITET //01 VÄRDEORD //02 LOGOTYP - DOs //03 //04 TYPOGRAFI //05 FÄRGER //06 GRAFISKA ELEMENT //07 BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING LOGOTYP - DON'Ts //08 //09 SLUTORD. Grafisk.
 3. Informationsmaterial & bilder. Grafisk manual. Logotyper. Bilder från Byfesten - 19 juni 2010 Kronprinsessparets besök i Ockelbo - i maj 2011 Vi använder använder cookies på webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att cookies används. Vad är cookies? Jag godkänner. Om.
 4. GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser och andra dokument skrivs. Mallar finns för att förekla arbetet. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke

Bilder och illustrationer — Folkhälsomyndighete

Bilder i material som presenteras på denna webbplats för grafisk manual är fotograferade av: Anna Olsson Karoline Brunström Lars Strandberg Lisa Wikstran Grafisk manual Version 1.1. 3 Innehåll > Grafisk profil > Bilder Bilder Fotografier ska i högsta möjliga mån vara från våra egna verksamheter och visa vår egen personal. För att skapa igenkänning ska bilderna följa liknande manér. Några punkter att tänka på vi Vår logotyp är den viktigaste enskilda delen i vår grafiska profil. Den har en hög igenkänning och är en stark symbol. Logotypen består dels av ett heraldiskt vapen (heraldiskt vapen, se grafisk manual sid 9), dels av en specialritad ordbild: Strängnäs kommun. Användning Logotypen finns i olika varianter: färg och svartvit. För. infobank.nacka.s Trafikverkets grafiska profil. Vi gör Sverige närmare Öppna; Grafisk manual Stäng. Byggskyltar Logotyp EU-logotyp Färger Typografi Tabeller och diagram Illustrationer Stäng; Bilder Layout Flaggor Fordon Avsändare och tryckort Malla

Grafisk manual, Svenska Klicka här för att ladda ner dokument. Grafisk manual . Eradur logo SV JPG. Bilder, Svenska Klicka här för att ladda ner dokument. Eradur logo SV PNG. Bilder, Svenska Klicka här för att ladda ner dokument. Eradur logo ENG JPG. Bilder, Engelsk Läs mer om den grafiska profilens byggstenar logotyp, färg, typsnitt, bild och designsystem under respektive sida här i den grafiska manualen. Anpassa textstorleken efter läsavståndet. Teckenhöjden beräknas genom att läsavståndet i millimeter divideras med 250 Göteborgarna ska enkelt kunna ta del av Göteborgs Stads tjänster. Det är en demokratisk rättighet. Därför ska vi kommunicera tydligt, öppet, aktivt och trovärdigt. Göteborgs Stads grafiska profil gör oss tydligare som avsändare och stärker bilden av oss som en stad

Ladda ner logotyp, typsnitt och grafisk manual. Bilden av Svenska Orienteringsförbundet och vår idrott påverkas i stor utsträckning av hur vi agerar och profilerar oss grafiskt. För att kunna följa med i tiden och kommunicera effektivt behöver vi kunna tala om vad vi gör och varför Manualen är ett verktyg för alla medarbetare och ska användas som stöd och inspiration i det dagliga arbetet. Vår grafiska profil ska följas överallt där vi syns i text och bild, både internt och externt. Det är vi själva som har ansvaret för att vår grafiska profil hanteras på rätt sätt

logotypen och ett annat grafiskt objekt, bild eller en text. Frizonen gör att vår logotyp inte blandas ihop med andra texter, bilder och symboler. Ingenting bör placeras närmare logotypen än ett Grafisk manual Mobelfakta_Grafisk_Manual_v1.0.pdf Profil Bilder Kvalite Grafisk manual - Mallar - Böcker - Trycksaker - Profilprodukter Senast uppdaterad 2019-11-18 I Lärarförbundets grafiska manual finns alla riktlinjer och information du behöver, så att vi tillsammans ger en samstämmig, tydlig och attraktiv bild av Lärarförbundet, i överensstämmelse med kongressens beslut 2018

Så fixar du en grafisk manual - CAP&Desig

Grafisk manual och dokumentmallar; Arbetsmiljö Grafisk manual och dokumentmallar Kalender Nyheter Nyhetsbrev Utbildningar Internt IT-stöd Grafisk manual och dokumentmallar. För att skapa en tydlig identitet måste vi skapa en bild av vilka vi är och vad vi erbjuder. Våra besökare känna igen sig, oavsett var de. MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER GRAfIsk mAnuAL 10 Logotyper Legimus Legimus är MTM:s mediawebb. Därför är släkt-skapet mellan MTM-logotypen och Legimus tydlig. Legimus-symbolen består av samma typ av punktuppbyggda bild som MTM-logotypen: en lutande L-symbol i framåtrörelse. Det stiliserad Köpa och använda bilder. När du köper bilder, oavsett om det är från en bildbyrå eller från en fotograf, köper du endast rätten att använda bilden i ett bestämt sammanhang. Det ska tydligt framgå i vilka medier du får använda bilden, hur länge och hur du ska ange fotografens namn. Avtal med de som syns på bil vilken grafisk manual som gäller: 1.KTH är den tongivande parten i projektet KTH:s grafiska profil används och KTH:s logotyp placeras högst upp till vänster. Övriga aktörers logotyper placeras i botten ovanför sidfotslinjen. 2.KTH är jämbördig part Ingen av aktörernas grafiska profil används och samtliga logotyper placeras i botten Av samma skäl ska du inte ha stadens logotyp i omslagsbilden, eftersom bilden beskärs olika beroende på om du tittar på en mobil eller dator. Bilder i innehåll. Nedan finns exempel på hur stadens grafiska profil kan hanteras i bilder på sociala medier. För varje exempel finns mallar i Indesign och Photoshop, som är enkla att använda

Vi har också gjort den grafiska profilen tillgänglig genom att publicera den på vår webb. Där finns hela manualen, alla rikt-linjer för logotyper, typsnitt, bilder, grafiska bildelement, färger, layoutsystem, samarbeten och projekt. Nu börjar arbetet med att införa den nya profilen. Vi kom-mer inte att slänga bort materia Pressjour 08 - 700 26 83 eller press@socialdemokraterna.se OBS! Detta är en vidarekopplad telefon och det går därför ej att skicka sms till detta nummer Castra Grafisk profil manual Huvudlogotyp Svart (endast till för fax) Svartvit, bör användas när logotypen placeras på färgblock eller bilder och den oranga ej är användbar. Vit, används enbart i special fall när backgrunden är svart eller väldigt mörk. Castras logotyp kommer i tre varianter, huvudlogotyp, svart (fax) och svartvit.

En grafisk manual är en förutsättning för en konsekvent, uthållig och därmed framgångsrik kommunikation. I den här manualen finns de riktlinjer som alla vi som arbetar med Högskolan i Borås behöver hålla oss till för att vara med och bygga ett starkt varumärke. Här kan du se hur vi använder logotyp, typsnitt, bilder och färger fö Utan grafiskt element på bilder med hög kontrast (exempel 3). Placering med grafiskt element. Logotypen placeras längst upp tillsammans med vårt grafiska element, som är en platta med eller utan linje med en rundad form där logotypen placeras Grafisk manual. 2. Innehåll Grafisk identitet 4 Färger5 Typografi och tillämpningar 13 Rubriktypografi 20 Konceptmärke23 Cirklar och applikationer 25 Bilder 35 Inspiration och exempel 38 Studieprogramsmallar51 Rörligt 61. 4 Grafisk identitet, beståndsdelar Konceptmärke Cirklar Bild Logotyp Grunden i SV:s grafiska identitet är vår logo Grafisk profil Campus Flemingsberg grafiska manual består av en grundprofil med logotyp, typsnitt, färger, bilder och en grundläggande tillämpning av profilen. Manualen är ett stöd för att kvalitetssäkra Campus Flemingsbergs utformning och paketering av kommunikation där man vill visa tillhörighet till Campus Flemingsberg. Syftet med den grafiska profilen är att göra Campus.

Omslag - Framsida med bild i ram Acta-serien, lokal grafisk manual 9 acta-underseriens namn och nummer 16 Huvudtitel Undertitel Författarnamn Omslag - Framsida med bild i ram: 1. Bilden ligger som närmast 22 mm från överkant, 40 mm från underkant, 10 mm från sidorna. Texten får ligga på eller vid sidan av bilden. 1 PowerPoint är en viktig informationskanal. I PowerPoint-mallen finns de bilder du behöver, använd dem som beskrivet här så blir presentationerna enhetliga. Tänk på att det är bra att dela upp information i flera bilder så att presentationen blir luftigare och mer åskådarvänlig. 1. Start Startbilden består av logotypen stor och. Har du frågor kring den grafiska manualen? Kontakta Sofia Axelsson, digital kommunikatör hos MUF, på sofia.axelsson@moderaterna.se eller 079-347 61 13. KOMMUNICERA MED BILDER I vår kommunikation i sociala medier använder vi oss alltid av bilder eller video. Anledningen är fö Övriga bilder Varbergs kommun och Creative Commons. Observera! Den grafiska profilmanualen antogs av kommunstyrelsen i december 2015. Med tiden kommer manualen att vidareutvecklas och senaste justeringar finns alltid i webbversionen på varberg.se/grafiskprofil. Inspir eras av Varberg En sammanhållen visuell identitet skapar mervärd Den grafiska profilen kommer innehålla logga, färger, typsnitt, bildmanéer (5-6 st upphovsrättsfria bilder som jag färgkorrigerar), ppt-mall, brevpapper, nyhetsbrevsmall och såklart ett samlat dokument med den grafiska profilen. Jag har bra erfarenhet av programmen (läser en grafisk utbildning nu) och jobbar relativt snabbt

Grafisk profil Medarbetar

Grafisk manual och kommunvapen Den grafiska manualen har flera byggstenar som tillsammans utgör den visuella identiteten; logotyp, teckensnitt, färger, bilder och grafiskt element. Kommunens grafiska profil används främst för att tydliggöra kommunens verksamhet Grafisk profilmanual. Denna profilmanual är avsedd för dig som är medarbetare i Varbergs kommunkoncern samt för dig som är vår samarbetspartner. Profilmanualen innehåller riktlinjer och praktiska exempel för arbete med vår visuella identitet Vår grafiska profil ska bidra till att all kommunikation där Landsbygdsnätverket står som avsändare är tydlig, samstämmig och konsekvent. En grafisk manual för profilen har tagits fram som innehåller instruktioner, riktlinjer och mallar för hur vi ska använda logotyp, typsnitt, färg och bild

Bildmanér och bildspråk - Medarbetarwebbe

 1. Tag Archives: grafisk manual Grafisk manual. Posted on 2016-08-19 by Henrik Broman. Här hittar du Riksteaterns grafiska manual (pdf) Posted in Grafisk identitet | Tagged grafisk manual. Sök bilder. Search. Våren 2021. Med anledning av Corona: Info om vad som gäller för resp. Riksteaterproduktion våren 2021 Arvet Britt-Marie var här Den.
 2. Det första intrycket som möter våra besökare, till exempel via webben eller genom trycksaker, skapar en bild av universitetet hos betraktaren. Det är vårt gemensamma ansvar att arbeta i enlighet med den grafiska profilen i all produktion som sker i Lunds universitets namn, i såväl tryckt som digitalt material. På dessa sidor får du information och tips på hur profilen används i.
 3. Coronatiden i bilder Tidslinje Arbetet i siffror Ett år med hårt arbete och engagemang Regional utveckling: Fullt upp Regionvarmland / Om regionen / Grafisk manual Grafisk manual. Region Värmlands grafiska profil. Här hittar du information och riktlinjer för Region Värmlands grafiska profil
 4. har vi tagit fram denna grafiska manual. Manualen vilar på en strategisk grund och tydliggör hur den visuella identite - ten ser ut. Manualen består av regler, anvisningar och praktiska tips för hur de grafiska byggstenarna ska användas. Genom att vi använder en enhetlig grafisk
 5. Här finner du bilder och kontaktuppgifter till förtroendevalda samt till kommunchefen i Mariestads kommun. Bilderna får användas fritt av media i samband med intervjuer och reportage som rör Mariestads kommun
 6. Grafisk manual vers:1.0 4. logotyp - GRUND. Två viktiga beståndsdelar i vår identitet är vårt namn, X-trafik, och vår logotyp. För att stärka bilden av vår verksamhet måste vi se till.
 7. Grafisk manual Klippans kommun. Logotypen - grundform Logotypen är vårt varumärke och kännetecken och har med sitt nuvarande utseende använts sedan 2004

Grafisk manual Antagen november 2013, reviderad maj 2019 . 2 Innehåll Frord 3 Logotyp 4-7 Frizon 8 . Logotyp fr bolag 9 Logotypen vid samarbeten 10 Färger 11-12 bild som vi själva och omvärlden har av Hgskolan i Halmstad - det som brukar kallas varumärke Se manualen för hur de kan användas. Dessa bilder är tillräckligt stora för den nya webben (över 1000 pixlar i höjd och bredd). Klicka på bilden så öppnas den i ett nytt fönster, där du laddar ner bilden genom att högerklicka på den. Detaljer av det grafiska mönstret. Vi har tagit fram bilder som är detaljer av det grafiska. Grafisk manual - i korthet. Detta är en kortare version av Lysekils kommuns grafiska manual. Syftet med denna är att göra den mest efterfrågade informationen mer lättillgänglig. Om du är anställd i kommunen och behöver information kring e-postsignatur m.m så hittar du detta i på kommunikationsenhetens sida. på intranätet. Vår logoty

Norrsken - Rymdstyrelsen

Grafisk profil Den grafiska profilen är ÅSS ansikte utåt och skapar, tillsammans med det vi säger och gör, bilden av ÅSS. I den grafiska manualen finns riktlinjer och praktiska exempel på hur vår grafiska profil ska användas, till exempel regler för logotypen samt vilka typsnitt och färger som ska användas och avståndstagande. Bilderna ska kännas äkta. Vad bilder ska föreställa kan inte bestämmas i för-väg - allra minst i en grafisk manual. Det är natur-ligtvis helt och hållet ämnet och målgruppen som bestämmer det. Däremot är det på sin plats att beskriva känslan i bilden och framförallt handla Design manual for the Keyhole logo (uppdateras inom kort) Bilder på Nyckelhålet för nerladdning. Nyckelhålet i EPS (vektorgrafik) Nyckelhålet i JPG Nyckelhålet i PNG (transparant bakgrund) Dela sidan. Senast granskad 2021-03-01 Kontakta oss. Kontakt.

Grafisk manual SAMORDNINGSFÖRBUNDEN I ÖSTERGÖTLAND för Samordningsförbunden i Östergötlands hemsida och handledning Uppdaterad nov 2015. Vikten av en grafisk manual • Bilder som läggs in under Aktuellt och som ska täcka spalten i sidled ska vara maximalt 860 pixla Mallar och grafisk profil För att underlätta för alla som handlägger information där Vårdsamverkan Skaraborg är avsändare finns ett antal mallar framtagna. Du fyller enkelt i innehåll, utan att behöva tänka på att logotyp, färger och typsnitt är korrekta, då detta redan är förinställt Campus Flemingsberg grafiska manual består av en grundprofil med logotyp, typsnitt, färger, bilder och en grundläggande tillämpning av profilen. Manualen är ett stöd för att kvalitetssäkra Campus Flemingsbergs utformning och paketering av kommunikation där man vill visa tillhörighet till Campus Flemingsberg Fler bilder från Norrtälje. Ner. Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies. Acceptera cookies. Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida. En grafisk profil är ett levande dokument

Grafisk manual - Tekniska verke

Tidigare kallades den för grafisk manual men nu beskriver den både hur vi ser ut och hur vi låter i olika sammanhang. Den visuella och auditiva manualen innehåller de delar vi har för att skapa en tydlig identitet och profil; logotyp, typsnitt, bilder, symboler, ljud och på vilket sätt dessa får användas. Manual för. Ladda ned fantastiska gratis bilder om Grafiska. Gratis för kommersiellt bruk Ingen attribution kräv Inspirerande bilder; Om du har gjort en grafisk profil skicka gärna en länk till mig. Det hade varit jätte kul att se vad du har skapat! Vad tycker du annars om att använda dig av en grafisk profil? Vill du läsa mer?! Arketyper vad det är och vad du kan göra med det. aug 10, 2020 bilder. Frizonen gäller också som minsta avstånd till ytterkanten på den yta där logotypen ska placeras. Vår frizon är baserad på 50% av logotypens höjd både vertikalt och horisontellt. Observera att frizonen skiljer sig beroende på logotypens storlek. Sveaskog Manual varumärke Logoty Grafisk profil. Den grafiska profilen speglar oss som organisation och bidrar till den bild som vi gemensamt skapar av Trollhättans Stad hos våra invånare och andra intressenter. Precis som vi beskriver i vår varumärkesplattform, drivs vi av mod, nytänkande, delaktighet och handlingskraft. Nu visar vi det även i vårt grafiska uttryck

Sociala medier, film och rörlig bild - Medarbetarwebbe

Bild - Varumärkesmanual - Stockhol

Kommunikationen innefattar både grafik, bilder, typografi och ton. I denna manual ligger fokus framför allt på det visuella uttrycket med särskilt fokus på grafik och typografi. Den grafiska manualen kompletteras med StuFFs kom-munikationspolicy, vilken fokuserar mer på kommunikation och strategier. Tillsammans ämnar dessa verktyg utrust Den grafiska manualen har flera byggstenar som tillsammans utgör den visuella identiteten; logotyp, teckensnitt, färger, bilder och grafiskt element. Kommunens grafiska profil används främst för att tydliggöra kommunens verksamhet

Undersökning: löneskillnad mellan kvinnor och män på våra

I den grafiska manualen kan du som till exempel förtroendevald i Forena läsa mer om Forenas grafiska profil. Har du som förtroendevald frågor eller behöver hjälp - med att till exempel ta fram affischer eller annat material - kan du kontakta Annis Prhat, kommunikationsansvarig på telefon 08-791 17 46, e-post annis.prhat(a)forena.se I en enklare grafisk manual brukar vi ha med vilka versioner logotypen finns i och hur den ska och inte ska användas, färgkoder för tryck och webb/skärm och vilka typsnitt som ska användas. I en mer avancerad grafisk manual beskrivs mer utförligt hur den grafiska identiteten ska användas i fråga om layout, typografi och bildmanér

Profil och logga / Miljöpartie

Nacka Kommun - Grafisk Manua

följer den grafiska profilen i det dagliga arbetet. Den grafiska profilen är såväl ett regelverk som ett hjälpmedel. 1.2 En manual för dig För att du på ett enkelt sätt ska kunna arbeta efter den grafiska profilen finns den här manualen för dig. Här finns riktlinjer och råd för hur du exempelvis skapa Sollefteå kommun har en enhetlig grafisk profil. Manualen kan du ladda ner här. Du kan även läsa om vad som gäller vid användning av våran logotyp. Den består av stadsvapnet (med en orre i) tillsammans med texten Sollefteå kommun och finns i både liggande och stående format. Kontakta oss om ni behöver använda logotypen i något sammanhang En grafisk symbol ska hanteras med stolthet och varsamhet. Använd den på det sätt som föreskrivs i exemplen i den här manualen. Därigenom bidrar du till att ge en enhetlig och tydlig bild av Kooperativa Förbundet och de konsumentkooperativa värderingarna. Vänliga hälsningar Börje Fors Vd och koncernchef, KF Stockholm i augusti 200

15 Grafisk manual för Jordbruksverket 2011:02 Grafiskt element: Landskapet Ett grafiskt element har framtagits för att underlätta identitetsbärande grafisk formgivning. Den tydliga landskapsanknytningen syftar till att förmedla grun-den i vår verksamhet - det öppna landskapet - vilket är en gemensam nämnare oavsett verksamhetsområde 14-15 Bilder och bildspråk 16 E-postsignatur Denna grafiska lathand är en forkortad version av den grafiska manualen. Om du vill läsa den fullständiga versionen så finns den under Ge-mensamma Handlingar på servern i mappen Grafisk profil och därefter Grafisk manual. I den fullständiga grafiska manualen finns exem grafiska profilen. Det som syns i våra annonser, på våra visitkort, på skyltar, brevpapper - ja allt material som trycks och det som visas på bildskärm. Vår verksamhet, i kombination med en korrekt och väl använd grafisk profil, skapar ett starkt varumärke. Den här grafiska manualen ger oss gemensamma riktlinjer som hjälper os Har du de grafiska manualerna och koncepten på plats, men behöver hjälp med framtagning av original till förpackningar, kataloger och butiksmaterial? Banners, brandpages eller bildspel och animeringar för digitala kanaler? Ska du uppdatera en trycksak med nya bilder eller textändringar? Språkversioner

Grafisk manual Bilder Produktfoton Video Mählers kundtidning Prenumeration Broschyrer Referenser Kontakt Dataskyddspolicy Logga in. Sök. Om Mählers; Aktuellt; Produkter. Non Accident Generation; Diagonalplogar; Sidoplogar manualen får du lära dig de reglerna. Det är viktigt att ta vara på det förtroendekaptial som finns i Rädda Barnens varumärke, och som Rädda Barnens Ungdomsförbund kan dra nytta av. Välkommen 03. Grafisk Manual 1.0 | 2012-03-1 Bilder och videor Swedbanks logotyp Länka till Swedbank Newsroom. Swedbanks logotyp Swedbanks logotyp. Swedbank är ett registrerat varumärke. Vår logotype består av två delar, symbolen och namnet, vilka inte får separeras. Riktlinjer. När du använder vår. Grafisk profil ÖGRAB Uträttad av: Sofia Liljedahl Godkänd av: Datum: 2018-03-06 GRAFISK MANUAL. LOGOTYPE. FÄRGPALETT. TYPOGRAFI ÖGRAB är ett kommunalt aktiebolag som ägs till lika delar av Osby och Östra Göinge kommun

Flygblad / Flyers med proffsig design! » Logotyp designBilder - Mats - RymdstyrelsenLeia och björndjuren - RymdstyrelsenDags att lära dig programmera - Swea fixar satellitdataSatellitbilder räddar undervattensliv - RymdstyrelsenIdag firar vi jorden - Rymdstyrelsen

Grafiskt element Det grafiska elementet skapar igenkänning i vår kommunikation och kan användas på olika sätt utifrån omgivning och behov. Det grafiska elementet knyter samman olika grafiska lösningar och lättar upp vår kommunikation i olika kanaler Grafisk profil En grafisk profil, eller visuell identitet, är en slags mall med regler om hur logotypen, samt typsnitt, färger, ev. bilder och andra grafiska element ska användas. Detta för att kunna kommunicera ert företag enhetligt, och därmed bygga ett starkt varumärke som lätt känns igen och upplevs som professionellt I den grafiska profilen finns regler för hur logotyper, typsnitt, bilder, färger och illustrationer tillsammans skapar en enhetlig design som löper som en röd tråd genom organisationens trycksaker, webbsidor, förpackningar och annat material. Den grafiska manualen ska visa konkreta exempel på hur den aktuella verksamheten kan anpassa si bättre sätt ska kunna förmedla bilden av varumärket Brandskyddsföreningen idag, och för att klara de nya krav som ny tek­ nik och nya media ställer. Den grafiska manualen innerhåller även riktlinjer för Brandskyddsföreningens närvaro på internet. En gemensam grafisk manual har vi av tre skäl Grafisk manual; 04. Grafiska element Grafiska element. En av de fem ingredienserna i den grafiska profilen är de grafiska elementen. Här får du veta du dessa kan användas. De används för att komplettera bilder, färger eller text och göra produktionen såväl lättare som intressantare

 • Lusitano häst pris.
 • NCS 1704 Y19R.
 • Dal recipe.
 • MECA Göteborg.
 • Vad kostar det att anlita en spökskrivare.
 • Lane 4 storleksguide.
 • NeoSpeech.
 • Sehstörungen nach körperlicher anstrengung.
 • Stockholm Monica Zetterlund.
 • Raiffense.
 • Tradera silverringar.
 • Volvo fh2.
 • Dalai Lama Heinrich Harrer.
 • Kassel documenta 14.
 • F Scott Fitzgerald The Great Gatsby.
 • Nationalitetsbeteckningar bilar TR.
 • Rico Verhoeven record.
 • Åsna till salu 2020.
 • Manolo Blahnik Hangisi Price.
 • Qpark Malmö.
 • How to pin emojis on Snapchat.
 • Water park Ocean Park.
 • Excel kolumner siffror till bokstäver.
 • Långtidsverkande morfin.
 • Avboka Ryanair.
 • Nollställa felkoder Mercedes.
 • Uppsala kommun lediga jobb.
 • Wiki Rousseau.
 • Vice VD förkortning.
 • Rörelseenergi övningar.
 • Fyllebrädan spel.
 • Hur lång är Gula floden.
 • Skrädmjöl Mårbackakaka.
 • Vad betyder swag på engelska.
 • Simulation argument Reddit.
 • Star Wars Bilder zum Aufhängen.
 • PowerCell.
 • JämO förr.
 • Wohnung vermieten Steuer sparen.
 • What episode does vegeta go Super Saiyan God for the first time.
 • Baileys ingredienser.